Konsultacja behawioralna

DLA: psów przejawiajacych problemy z zachowaniem

GDZIE: w miejscu zamieszkania psa

KIEDY: do uzgodnienia

CENA: pierwsze spotkanie 200 zł, kolejne 100 zł

Konsultacja behawioralna dla psów

Konsultacja behawioralna przeznaczona jest dla psów, które przejawiają problemy z zachowaniem, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać podczas sesji szkoleniowych. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie wnikliwego wywiadu i analiza wielu czynników mających wpływ na zachowanie zwierzęcia m.in. pochodzenie, środowisko, dieta. Spotkanie musi być przeprowadzone w miejscu w którym mieszka pies. W cenę wchodzi spotkanie oraz stały kontakt telefoniczny oraz mailowy. Pierwsza konsultacja trwa około 2 godzin, w jej trakcie są proponowane działania zaradcze, a podsumowanie jest przesyłane w formie raportu. Ważne jest uświadomienie sobie, że po spotkaniu będzie potrzebna praca z psem i poświęcenie mu większej ilości czasu i uwagi.

Problemy nad jakimi pracujemy podczas konsultacji behawioralnych to m.in.:

  • Zachowania agresywne
  • Problemy separacyjne (zostawanie samemu w domu)
  • Zaburzenia lękowe
  • Problemy z treningiem czystości
  • Zbytnia pobudliwość
  • Niszczenie przedmiotów
  • Samouszkodzenia
  • Wiele innych

 

 

KONTAKT:

Sylwia Włosek tel. +48 506 065 991

e-mail: kontakt@naszaszkola.waw.pl