Pies Towarzyszący 3 stopnia PT3

DLA: psów dorosłych, które mają odpowiedni poziom wyszkolenia, a przede wszystkim wzorowe relacje z przewodnikiem. Na tym etapie wszystkie ćwiczenia wykonujemy bez smyczy. Przewodnik musi mieć kontrolę nad psem na odległość.

GDZIE: Pola Mokotowskie

KIEDY: soboty i niedziele, godzina do uzgodnienia

CENA: 3 x 600 zł

Kurs składa się z 3 cykli po 8 spotkań, które trwają ok. 120 min.

Szkolenie Psów - Pies Towarzyszący - PT3

Będziemy dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest umiejętność wykonania ćwiczeń opisanych poniżej.

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy.

Ćwiczenie polega na przejściu przewodnika z psem trasy około 45 kroków, która zawiera jeden zakręt w prawo i jeden w lewo. Powrót po tej samej trasie, niezbyt szybkim biegiem do przedostatniego pachołka, a ostatnia prosta wolnym krokiem. Następnie przewodnik z psem przechodzą dwukrotnie przez grupę 3 – 5 wolnoporuszających się osób. Ćwiczenie kończy wyjściem z grupy, powrotem do miejsca startu i pozycją wyjściową (siad przy nodze).

 2. Przywołanie z zatrzymaniem waruj.

W tym ćwiczeniu przewodnik pozostawia psa w odległości 35 kroków od siebie w pozycji siad, następnie przywołuje.  W połowie dystansu wydaje komendę "waruj". Pies powinien się zatrzymać w żądanej pozycji, po wykonaniu zadania przewodnik przywołuje psa do siebie.

3. Aportowanie koziołka obcego.

Przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków (7 m). Aportem jest koziołek drewniany (obcy) wybrany przez przewodnika spośród koziołków dostarczonych przez organizatora. Pies w czasie rzutu powinien spokojnie siedzieć przy nodze przewodnika. Kiedy aport leży nieruchomo, przewodnik wysyła psa komendą do przyniesienia. Zadaniem psa jest przyniesienie koziołka do przewodnika jak najszybciej i jak najkrótszą drogą.

4. Aportowanie koziołka obcego przez przeszkodę.

Ćwiczenie rozpoczyna się, w odległości 3 m przed przeszkodą. Przewodnik rzuca aport (obcy) na odległość około 10 kroków. Aport powinien znaleźć się po drugiej stronie przeszkody. Pies w czasie rzutu spokojnie siedzi w pozycji wyjściowej. Przewodnik wysyła psa komendą do skoku przez przeszkodę, a następnie wydaje komendę do podjęcia aportu. Po wykonaniu przez psa tych poleceń przewodnik przywołuje psa z powrotem do siebie - pies powinien powtórnie przeskoczyć, po czym  usiąść  i oddać aport na komendę.

5. Rozpoznanie i przyniesienie własnego koziołka.

Ćwiczenie rozpoczyna się w odległości 10 kroków od miejsca, gdzie uprzednio rozłożono 5 – 7 „koziołków” wzdłuż kierunku wybiegania psa lub w linii poprzecznej. Przewodnik zostawia psa w pozycji siedzącej, przodem do aportów i kładzie własny koziołek między już rozłożone. Na komendę do szukania wysyła psa w kierunku przedmiotów. Pies powinien na komendę pobiec do leżących przedmiotów, obwąchać je, a po samodzielnym rozpoznaniu podnieść i przynieść własny koziołek. Maksymalny czas wykonywania ćwiczenia to 30 sekund.

6. Zmiany pozycji stój / siad / waruj.  

Pies pozostaje w odległości 20 kroków od przewodnika i na polecenie przyjmuje odpowiednie pozycje. Po zakończeniu ćwiczenia przewodnik wraca do psa.

7. Stój, siad, waruj z marszu.

Ćwiczenie wykonuje się w marszu. Przewodnik wydaje polecenie, a sam kontynuuje marsz. Pies powinien natychmiast przyjąć odpowiednią pozycję. Przewodnik po przejściu około 10 kroków daje psu komendę do przyjścia do nogi. Gdy pies dobiegnie do przewodnika, kolejne ćwiczenia wykonuje się w taki sam sposób. Ćwiczenie kończy się zatrzymaniem przewodnika i psa w postawie wyjściowej (siad przy nodze).

8. Wysyłanie naprzód z warowaniem.

Przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy, w wyznaczonym kierunku w linii prostej. Po 10 krokach przewodnik daje psu komendę do wybiegnięcia naprzód i zatrzymuje się. Pies musi oddalić się w linii prostej na odległość około 30 kroków. Następnie przewodnik daje komendę do warowania, którą pies musi natychmiast wykonać. Przewodnik udaje się do psa i staje po jego prawej stronie. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik daje komendę, by pies usiadł.

9. Szczekanie na komendę. 

Przewodnik daje komendę "głos", pies powinien zaszczekać więcej niż jeden raz.  Następnie na komendę "waruj" zawarować, po czym na komendę "siad" niezwłocznie usiąść.

10. Pozostawanie w pozycji siad (2 min).   

Przewodnik pozostawia psa w pozycji siad i chowa się do przygotowanej kryjówki, w której jest dla psa niewidoczny. Po upływie 2 minut przewodnik wraca do psa.

11. Pozostawanie w pozycji waruj (4 min).  

Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i chowa się do przygotowanej kryjówki, w której jest dla psa niewidoczny. Po upływie 4 minut przewodnik wraca do psa.

Szczegółowy regulamin na stronie ZKwP pobierz

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Sylwia Włosek tel. +48 506 065 991

e-mail: kontakt@naszaszkola.waw.pl